Střešní zahrady


Střešní zahrady jsou moderní ekologickou alternativou výsadby zeleně ať už za účelem ekologie prostředí nebo estetiky.

Střešní zahrady lze dělit z několika hledisek. Nejčastěji se střešní zahrady dělí dle tloušťky substrátu a od ní odvislé mocnosti výsadby na extenzivní a intenzivní.

 

Extenzivní střešní zahrady

Tloušťka substrátu 6-20 cm
Plošná hmotnost v plně nasyceném stavu 60-300 kg/m2
Údržba jednou za 1-2 měsíce, 1-2 krát ročně kontrola a odstranění náletů
Pochozí zpravidla ne
Automatická závlaha většinou není
Střechy ploché i šikmé

Extenzivní střešní zeleň je svým charakterem záměrně přirozená, využívající nízké, plošně se rozrůstající trvalky, dřeviny, domácí “divoké“ byliny a jednoleté i víceleté trávy. Rostliny pro extenzivní výsadby musí být schopny dlouhodobě snášet extrémní podmínky – zejména dlouhodobé sucho, ale i krátkodobé přemokření. Vhodné jsou rostliny odolné větru, dobře regenerující, schopné plošného rozrůstání a rozmnožující se vegetativní i generativní cestou a rostliny vyžadující jen minimální péči.  Za nejvhodnější lze považovat rostliny tučnolisté, suchomilné a skalničky, tedy rostliny nenáročné na vláhu. Při horní hranici tloušťky substrátu (20cm) se lze setkat i s polokeři a velmi nízkými a nenáročnými keři.

5. Výsadba 2 roky po realizaci  2. Pokládání vrstev 6. Výsadba rostlin P1080304

 

 

Intenzivní zeleň (pobytové střechy)

Tloušťka substrátu 30-50(150) cm
Plošná hmotnost v plně nasyceném stavu 120-350 kg/m2
Údržba na nízké úrovni
Pochozí ano
Automatická závlaha většinou není
Střechy ploché

Intenzivní střešní zeleň se zakládá na velmi tlustých vrstvách vegetačního substrátu (od 30 do 100 cm), což předpokládá především úměrnou únosnost střešní konstrukce. Tento druh střešní zeleně již umožňuje uživatelům nebo návštěvníkům pobyt. Jde o rozšířený obytný prostor, místo odpočinku, práce i rekreace nebo i speciální druh vyhrazené zeleně a kompoziční zásady se příliš neliší od zásad uplatňovaných při řešení zahrad na přirozeném půdním profilu. Zeleň tu plní v zásadě tytéž funkce, jako u extenzivní střešní zeleně, ovšem některé ve větším rozsahu (zadržování srážek, zahrádkářská činnost, aj.).